עיבוד ורכישת שפה בגישה בין-תחומית

קבוצה זו עוסקת בעיבוד שפה, רכישת שפה והקשר ביניהן. עיבוד ורכישת שפה נחקרות לעתים קרובות כשתי תופעות קוגניטיביות נפרדות למרות שיש ביניהן קשר הדוק. למשל, בעיבוד השפה היום-יומי ישנו שימוש בידע וכלים אותם השגנו במהלך הרכישה; ומצד שני, מאפייני העיבוד קובעים את קצב וטיב הרכישה.

מחקר בתחום השפה בכלל, ורכישת שפה בפרט, משיק לדיסציפלינות רבות ולפיכך מגייס עבודה בפרדיגמות שונות ובשימוש במגוון מתודולוגיות. בהתאם לזאת, ‎שפה נחקרת במגוון חוגים באוניברסיטה כגון בחוג לחינוך, בחוג לפסיכולוגיה, בחוג ללקויות תקשורת, בחוג לבלשנות, בחוג לקוגניציה, בחוג לפילוסופיה ובחוג למדעי המחשב. מטרת הקבוצה הינה להפיג את הבדידות האקדמית ולתת מסגרת מפרה להצגת העבודות שלנו זה לזו, ובנוסף להוות מסגרת לקריאה ביקורתית ודיון במאמרים. באופן טבעי היא מהווה גם מצע לפיתוח שיתופי פעולה בין הדוקטורנטים המשתתפים.‎‎

כל מפגש מועבר ע״י דוקטורנט מהחברותא, וכולל הצגה של עבודתו של הדוקטורנט ודיון במאמר רלוונטי, אשר אותו יציג הדוקטורנט (אשר יוכל לבחור לשלוח אותו מראש למשתתפי החברותא). במפגשים אלו המציגים יקבלו ביקורת בונה ורעיונות מדוקטורנטים מדיסציפלינות אחרות וגישות תיאורטיות שונות, וכמובן נפתח דיון על העבודה והמאמר המוצג. המפגשים נערכים באנגלית או עברית, לפי העדפת הדובר/ת באותו מפגש.

לעמוד הויקי של הקבוצה

ראשי הקבוצה:

נעמי הברון, פסיכולוגיה
naomi.havron@mail.huji.ac.il

אוה קימל, פסיכולוגיה במסלול ELSC
eva.kelman@mail.huji.ac.il

אליאור סולם, מדעי המחשב ו-LLCC
elior.sulem@mail.huji.ac.il