"לימוד בחברותא"

מטרת התכנית "לימוד בחברותא" היא לספק לתלמידי ולתלמידות מחקר מסגרת לדיון וחשיבה אודות סוגיות תיאורטיות, מתודולוגיות ואתיות משותפות בפורום תומך ואינטרדיסציפלינרי. התכנית מעודדת שיתופי פעולה בין המשתתפים/ות והפקת תוצרים אקדמיים כגון אסופות מאמרים או מושבים בכנסים רלוונטיים.

בשנת הלימודים תשפ"ב פועלות במסגרת התכנית 12 קבוצות דיון תוססות בהן משתתפים ומשתתפות מהפקולטות למדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, עבודה סוציאלית וחינוך באוניברסיטה העברית, כמו גם ממוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובעולם. 

תלמידי ותלמידות מחקר מוזמנים/ות לעקוב אחרי הפעילות ולהצטרף לקבוצות הדיון.

 

קישור להקלטת המפגש המקוון "להכיר את תכנית לימוד בחברותא" במסגרת מיזם מעברים