קבוצות שפעלו בעבר

תכנית "לימוד בחברותא" החלה בפעילותה בשנת תשס"ט. להלן רשימת הקבוצות שפעלו במסגרת התכנית מראשיתה ועד לשנת תשע"ו:

חקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית

בעשורים האחרונים חלה צמיחה משמעותית במספר הארגונים הוולונטריים הפועלים בישראל ובמקביל עלייה בנתינה של ישראלים התורמים מכספם ומזמנם באמצעות מנגנונים פרטיים ומוסדיים. קרא/י עוד.

מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח אירופאי

"מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח-אירופאי", תעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריוגרפיה של יהדות פולין מראשית העת החדשה ועד ימינו. תחת כותרת זו נדון בקשת רחבה של נושאים: בפולמוס דתי ובחציית גבולות הדת; בפולנית, יידיש ועברית; בתרבות חומרית ובאמנות עכשווית; ביחסי הגומלין בין חינוך, לאומיות, פוליטיקה וכלכלה; באינטרקציה בין מיעוטים לאומיים; בשינויים גיאו-פוליטיים ובהשפעתם הרחבה; בחורבן הקהילה היהודית והשואה ובזיכרון היסטורי ובדימויים הדדיים על שלל ביטוייהם. קרא/י עוד.

גוף בהתהוות: כח, רגש והגוף הממוגדר

בעשורים האחרונים ניכרת התעניינות מדעית בייצוגים תרבותיים, בחוויות, בפרקטיקות ובמופעים שונים של גוף. האופן שבו נתפס הגוף בזירות חיים שונות משקף באופן עמוק את הכוחות החברתיים, התרבותיים והכלכליים של המודרניות המאוחרת. ברצוננו לבחון הבניות תרבותיות עכשוויות של הגוף המגדרי. קרא/י עוד.

יזמות עסקית במבט אינטרדיסציפלינרי

היזמות מבטאת תופעה מורכבת ורבת ממדים המחוללת שינויים אישיים, חברתיים וכלכליים בעולם והיא מהווה בסיס חשוב לצמיחת המשק, להגברת הייצור והתחרותיות, ליצירת מקומות תעסוקה חדשים ולצמצום האבטלה. קרא/י עוד.

זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה

קבוצת המחקר 'זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה' תתמקד בזהות יהודית ובקבוצות וקהילות יהודיות בשולי זהות זו: יהודים שמרדו, חרגו או הוחרגו מן הכלל – קראים, מומרים, משכילים ואחרים. קרא/י עוד.

 

אומנות רפלקסיבית

אומרים לנו שהיה סקס אחר: מגדר ומיניות בעולם הקדם מודרני

אי שניות - שפה, השקפה ופרקטיקה

אמנים ובעלי מלאכה במבט מתודולוגי

דורשים משמעות בתיאוריה המוסדית

הגוף האנושי: אתיקה, מדע ופוליטיקה אל מול טכנולוגיות חדשות

הדיאלוג היהודי-גרמני במאתיים וחמישים השנים האחרונות

החפץ כטקסט תרבותי

העיר בארץ ישראל

הפוליטיקה והפרקטיקה של "יצירת מקום בעיר"

הפילוסופיה של המדידה

הפרטה ודמוקרטיה

הרומנטיקה בעת העתיקה המאוחרת - היבטים משווים

התרבות החיתית כנקודת מבט בין מזרח למערב

חקר האוכלוסייה הפלסטינית בישראל

חקר האלימות

ירושלים בתרבות אירופה

כינון זהות ויחסים חברתיים

כלכלה יישומית

לוגיקה במטאפיזיקה, ומטאפיזיקה בלוגיקה

לימינאליות: מרכז מגדיר שוליים, שוליים מגדירים מרכז

מגומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב

מה הפטיש שלך?

מה עושים עם תיאוריה ביקורתית 

מוסיקה דתית אשכנזית - מחקר ארכיוני וניתוח הקלטות

מוסיקה ותרבות פופולרית

מחקר איכותני

מחקר התנהגותי אמפירי

מחקר ניסוי קוגניטיבי וחברתי

מחקר ניסויי בפסיכולוגיה וקוגניציה

מחקרי הילדות החדשים - מגמות וסוגיות במחקר עם ילדים

מיקור המונים במחקר אקדמי: איסוף נתונים ב-Amazon Mechanical Turk

מסגורת לניתוח אינטראקציות למידה

מתודולוגיה כמותית

מתודולוגיה למחקר עירוני

מתודות בחקר ספרות ההלכה הבתר-תלמודית

נורמטיביות ושיקול דעת

נושאים בפילוסופיה, לוגיקה ולשון

סוגיות במחקר משולב

סוגיות ודילמות במחקר אתנוגרפי

ספרות ותרבות יידיש

ספרות ותרבות מקומית: לקראת דיסציפלינה חדשה

פילוספיית הכסף של גיאורג זימל

בין פסיכולוגיה לתרבות

רגולציה במבט אינטרדיסיפלינארי

רגש במבט נוסף

רגשות, שפה ומחשבה

שיטות מתקדמות בהדמיה מוחית תפקודית

תוך כדי תנועה, או: הולכים אל הלא-נודע - על תהליכים אינקרמנטלים ומשמעותם