שאלות נפוצות

מהן הדרישות מראשי הקבוצה?

אנו משתדלים לדרוש את המינימום האפשרי מראשי הקבוצה כך שעיקר זמנם יוקדש לניהול הקבוצה יחד עם זאת ישנן מספר משימות שראשי הקבוצה נדרשים להן:

 1. גיוס משתתפים לקבוצה
 2. ניהול פעילות הקבוצה – חשוב להדגיש שלמרות שהאחריות לניהול היא שלכם אין המשמעות שאתם צריכים לעשות הכל לבד. להיפך, ההמלצה שלנו היא לחלק משימות ואחריות בין חברי הקבוצה.
 3. השתתפות במפגשי פתיחה, אמצע וסוף שנה
 4. עדכון פעילות הקבוצה בדף הקבוצה אחרי כל מפגש
 5. הגשת דוח התקדמות ודוח סיכום פעילות

מהם הקווים המנחים לגבי הרכב הקבוצה?

לראשי הקבוצה סמכות לקבוע את הרכב הקבוצה. העיקרון המרכזי הוא שיש לשאוף לכך שהקבוצות יהיו יציבות וחברי הקבוצה יהיו קבועים ומחוייבים.

 1. ככלל הפרוייקט מיועד לדוקטורנטים בעברית ובהתאם לכך הרכב הקבוצה צריך להיות דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית.
 2. בשוליים, ניתן לצרף דוקטורנטים ממקומות אחרים, מסטרנטים מהעברית, פוסט דוקטורנטים ודוקטורים צעירים.
 3. המספר המינימאלי של משתתפים בקבוצה הוא 5 משתתפים קבועים ואנו ממליצות לא ליצור קבוצות גדולות יותר מ-15 משתתפים.
 4. שיוך אינטר-דיסציפלינארי של חברי הקבוצה מהווה יתרון, יחד עם זאת אנו מבינים שישנם מקרים בהם יש עדיפות לכך שחברי הקבוצה מגיעים מאותו תחום.
 5. השלב בדוקטורט בו נמצאים המשתתפים יכול להוות מקור לגיוון או להיות גורם מסנן, עפ"י שיקול הדעת של ראשי הקבוצה.

היכן צריכים המפגשים להתקיים?

ככלל, המפגשים צריכים להתנהל באחד מקמפוסי האוניברסיטה העברית (מלבד סיורים לימודיים, השתתפות בכנס וכיו"ב), ובמתכונת מסוימת גם באופן מקוון. לרוב, ראשי הקבוצות לא נתקלים בקשיים בהזמנת חדרים במחלקות השונות ו/או בספריה אך במקרים שישנם קשיים כאלו אנו נסייע במציאת פתרון. 

האם יש הנחיות לגבי התוכן של המפגשים?

הפרויקט נועד לאפשר במה לתכנים שמעניינים אתכם ולאורך השנים הנושאים שהעסיקו את הקבוצות היו מגוונים מאוד.

 1. יש לבחור נושא שהוא רחב מספיק כדי לאפשר גיוס של חברי קבוצה נוספים
 2. הקבוצה לא נועדה להיות קבוצת מחקר/עבודה על הדוקטורט של מוביל הקבוצה אבל בהחלט יכולה להיות קשורה לנושא הדוקטורט.
 3. הדגש הוא על הדוקטורנטים, הידע שלהם והמקום שלהם ולכן גם אם מזמינים מרצים אורחים הם לא יכולים להיות במוקד פעילות הקבוצה.
 4. פעילות הקבוצה לא יכולה להיות במתכונת של קורס שמלמדים מרצים מבחוץ/ראשי הקבוצה אלא קבוצה בה מתנהל לימוד עמיתים.
 5. אין דרישה/צורך בתוצרים (כנס, מאמרים וכו') ומהניסיון שלנו אם מחליטים להפיק תוצרים מסוג זה כדאי לדחות זאת לשנה שניה של פעילות הקבוצה. 

מהם סוגי הקבוצות שניתן להקים?

שנם 3 סוגי קבוצות:

כתיבה – קבוצה שנועדה לסייע לחבריה להתמקצע בכתיבה על נושא מסוים. כל אחד מחברי הקבוצה שולח את עבודתו (מאמר, פרק בדוקטורט וכו') לכלל חברי הקבוצה ומקבל פידבק על עבודתו הן ברמת התוכן והן ברמת הכתיבה.

דיון – הקבוצה הנפוצה ביותר, קבוצה שמטרתה דיון ולמידה משותפת של נושא משותף. כל אחד מחברי הקבוצה לוקח חלק בלימוד ואחראי על העברת תכנים.

מחקר – קבוצה שחבריה כולם לומדים נושא מסוים באמצעות פיתוח מחקר. כך שכל אחד מחברי הקבוצה חוקר סוגיה ואחראי על חלק במחקר.

נציין כי, לעיתים נעשים שילובים בין שני סוגים או שלאחר שנת פעילות ראשונה עוברת הקבוצה שינוי ובוחרת אפיק פעולה שונה. בנוסף, כאשר ישנם צרכים ייחודיים אנו מאפשרים גם פיתוח קבוצות ייעודיות, למשל – למידת שפות יחודיות כמו חורית וחיתית.

איזו תמיכה ניתן לקבל מצוות הפרויקט?

נשתדל לתת מענה לכל רצון וצורך של ראשי הקבוצה ולכן מוזמנים לפנות אלינו בכל שלב טרם ההגשה ולאחר הקבלה לפרויקט ואנו נשמח לסייע בכל מה שנוכל. התחומים אשר באחריותנו:

 1. תקציב
 2. הזמנת חדרים
 3. סיוע במנהלות ובהשגת הדברים שצריכים (למשל רכישת ספרים)
 4. התלבטויות וקשיים בניהול הקבוצה
 5. גיוס כספים