האם יש הנחיות לגבי התוכן של המפגשים?

הפרויקט נועד לאפשר במה לתכנים שמעניינים אתכם ולאורך השנים הנושאים שהעסיקו את הקבוצות היו מגוונים מאוד.

  1. יש לבחור נושא שהוא רחב מספיק כדי לאפשר גיוס של חברי קבוצה נוספים
  2. הקבוצה לא נועדה להיות קבוצת מחקר/עבודה על הדוקטורט של מוביל הקבוצה אבל בהחלט יכולה להיות קשורה לנושא הדוקטורט.
  3. הדגש הוא על הדוקטורנטים, הידע שלהם והמקום שלהם ולכן גם אם מזמינים מרצים אורחים הם לא יכולים להיות במוקד פעילות הקבוצה.
  4. פעילות הקבוצה לא יכולה להיות במתכונת של קורס שמלמדים מרצים מבחוץ/ראשי הקבוצה אלא קבוצה בה מתנהל לימוד עמיתים.
  5. אין דרישה/צורך בתוצרים (כנס, מאמרים וכו') ומהניסיון שלנו אם מחליטים להפיק תוצרים מסוג זה כדאי לדחות זאת לשנה שניה של פעילות הקבוצה.