מהן הדרישות מבחינת היקף הפעילות?

הפעילות בפרוייקט מחייבת

  1. קיום של לפחות עשרה מפגשים בני שעתיים כל אחד
  2. קיום מפגש אחד הפתוח לציבור הרחב
  3. תחילת עבודה של הקבוצה כבר בנובמבר