מהם הקווים המנחים לגבי הרכב הקבוצה?

לראשי הקבוצה סמכות לקבוע את הרכב הקבוצה. העיקרון המרכזי הוא שיש לשאוף לכך שהקבוצות יהיו יציבות וחברי הקבוצה יהיו קבועים ומחוייבים.

  1. ככלל הפרוייקט מיועד לדוקטורנטים בעברית ובהתאם לכך הרכב הקבוצה צריך להיות דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית.
  2. בשוליים, ניתן לצרף דוקטורנטים ממקומות אחרים, מסטרנטים מהעברית, פוסט דוקטורנטים ודוקטורים צעירים.
  3. המספר המינימאלי של משתתפים בקבוצה הוא 5 משתתפים קבועים ואנו ממליצות לא ליצור קבוצות גדולות יותר מ-15 משתתפים.
  4. שיוך אינטר-דיסציפלינארי של חברי הקבוצה מהווה יתרון, יחד עם זאת אנו מבינים שישנם מקרים בהם יש עדיפות לכך שחברי הקבוצה מגיעים מאותו תחום.
  5. השלב בדוקטורט בו נמצאים המשתתפים יכול להוות מקור לגיוון או להיות גורם מסנן, עפ"י שיקול הדעת של ראשי הקבוצה.