היכן צריכים המפגשים להתקיים?

ככלל, המפגשים צריכים להתנהל בקמפוס הר הצופים. יחד עם זאת, כאשר ישנן פעילויות שונות ניתן לקיימן באופן טבעי מחוץ לקמפוס ((למשל- סיור למודי, הופעה וכו'). לרוב, ראשי הקבוצות לא נתקלים בקשיים בהזמנת חדרים במחלקות השונות ו/או בספריה אך במקרים שישנם קשיים כאלו אנו מסייעות במציאת פתרון.