היכן צריכים המפגשים להתקיים?

ככלל, המפגשים צריכים להתנהל באחד מקמפוסי האוניברסיטה העברית (מלבד סיורים לימודיים, השתתפות בכנס וכיו"ב), ובמתכונת מסוימת גם באופן מקוון. לרוב, ראשי הקבוצות לא נתקלים בקשיים בהזמנת חדרים במחלקות השונות ו/או בספריה אך במקרים שישנם קשיים כאלו אנו נסייע במציאת פתרון.