מהן הדרישות מראשי הקבוצה?

אנו משתדלים לדרוש את המינימום האפשרי מראשי הקבוצה כך שעיקר זמנם יוקדש לניהול הקבוצה יחד עם זאת ישנן מספר משימות שראשי הקבוצה נדרשים להן:

  1. גיוס משתתפים לקבוצה
  2. ניהול פעילות הקבוצה – חשוב להדגיש שלמרות שהאחריות לניהול היא שלכם אין המשמעות שאתם צריכים לעשות הכל לבד. להיפך, ההמלצה שלנו היא לחלק משימות ואחריות בין חברי הקבוצה.
  3. השתתפות במפגשי פתיחה, אמצע וסוף שנה
  4. עדכון פעילות הקבוצה בדף הקבוצה אחרי כל מפגש
  5. הגשת דוח התקדמות ודוח סיכום פעילות