מהם סוגי הקבוצות שניתן להקים?

שנם 3 סוגי קבוצות:

כתיבה – קבוצה שנועדה לסייע לחבריה להתמקצע בכתיבה על נושא מסוים. כל אחד מחברי הקבוצה שולח את עבודתו (מאמר, פרק בדוקטורט וכו') לכלל חברי הקבוצה ומקבל פידבק על עבודתו הן ברמת התוכן והן ברמת הכתיבה.

דיון – הקבוצה הנפוצה ביותר, קבוצה שמטרתה דיון ולמידה משותפת של נושא משותף. כל אחד מחברי הקבוצה לוקח חלק בלימוד ואחראי על העברת תכנים.

מחקר – קבוצה שחבריה כולם לומדים נושא מסוים באמצעות פיתוח מחקר. כך שכל אחד מחברי הקבוצה חוקר סוגיה ואחראי על חלק במחקר.

נציין כי, לעיתים נעשים שילובים בין שני סוגים או שלאחר שנת פעילות ראשונה עוברת הקבוצה שינוי ובוחרת אפיק פעולה שונה. בנוסף, כאשר ישנם צרכים ייחודיים אנו מאפשרים גם פיתוח קבוצות ייעודיות, למשל – למידת שפות יחודיות כמו חורית וחיתית.