טיפול וייעוץ בין-תרבותי

מה הקשר בין טיפול נפשי ובין תרבות? כיצד ניתן להתאים את הטיפול והייעוץ להקשר בין תרבותי? האם עזרה וייעוץ תלויים בערכים? עד כמה העזרה משרתת את ערכי העוזר, ועד כמה את ערכי הנעזר? מה בין עזרה לכפיה?

הפסיכולוגיה ומקצועות הייעוץ התפתחו בעת המודרנית ובתרבות המערבית. לפיכך, אנשי מקצוע העוסקים בכך מתקשים פעמים רבות ליישם את הידע שלהם בכדי לעזור ללקוחות מקרב תרבויות אחרות או מקרב מיעוטים תרבותיים. מחקרים מראים כי ההתנהגות, השפה, התפיסה, הרגשות, והמשמעות עשויים להיות שונים משמעותית מתרבות לתרבות. שונות זו מאתגרת את יסודות הפסיכולוגיה והייעוץ. למרות הספרות והכלים הקיימים בתחום, המסגרות הפילוסופיות והתאורטיות שעומדות בבסיסן עדיין זקוקות לביקורת ולפיתוח.

אתם מוזמנים לקחת חלק בקבוצה אינטרדיסיפלינרית ייחודית שמטרתה כפולה: ללמוד על דרכי הטיפול והייעוץ "רגישי התרבות" הקיימים כיום, ובמקביל, לתרום לפיתוח החשיבה התאורטית בתחום.

המפגשים יחולקו בין לימוד של תיאוריה ופרקטיקה מהספרות העדכנית ובין דיון בקבוצה והמשגה מחודשת. אל הדיונים יובאו מקרים למבחן מהספרות ומניסיונם של משתתפי הקבוצה, אשר ישמשו ללימוד והמשגה מחודשת של עקרונות "הטיפול הטוב" בהקשר הבין תרבותי.

שאיפת הקבוצה להיות רחבה ככל שניתן, והיא פתוחה לכל משתתף המוצא בנושא עניין, הן מדיסיפלינות תיאורטיות (כגון פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות ופסיכולוגיה) והן יישומיות (כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי וארגוני).

לרשות הקבוצה תעמוד מסגרת מושגית התחלתית מתחום הפסיכולוגיה החברתית/סוציולוגיה: תיאור תרבות באמצעות הערכים שעומדים בבסיסה (תיאוריית הערכים של שוורץ). בנוסף, יעשה שימוש בחקר מקרים במתודת "למידה מהצלחות" (יונה רוזנפלד) לצורך חילוצם של עקרונות פעולה אשר נמצאו כמיטיבים.

המפגשים יערכו בימי חמישי בין השעות 12:00 ל15:00 אחת לכמה שבועות. 

ראשי הקבוצה:

מתי אנג'ל, פסיכולוגיה
 
אוראל בני עמנו, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה