יישום גישות ביקורתיות בחקר החומר: בין ארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה

בעשורים האחרונים חלו מפנים חשובים במחקר החברתי (ובתוכו האנתרופולגי). אחד המפנים המרכזיים מכונה "המפנה החומרי" ובמסגרתו התרבות החומרית עברה למרכז במת המחקר. חפצים וחומרים פיזיים אינם נחקרים עוד בשוליו של המחקר החברתי, כבבואה המשקפת את תודעת ומחשבת האדם, אלא כסוכנים פעילים ועצמאיים שבכוחם להשפיע על האדם. בעוד במחקר האנתרופולוגי חקר התרבות החומרית הוזנח במשך שנים רבות, במחקר הארכיאולוגי הוא אבן היסוד מאז ומתמיד. מנגד, המחקר הארכיאולוגי פנה באיחור אל תחומי מחקר מרכזיים במחקר החברתי. אחד מתחומים אלה הוא המחקר הביקורתי. רק בשנות השמונים המאוחרות החלו ארכיאולוגים להעזר במחקריהם בסוציולוגים, אנתרופולוגים ופילוסופים כפוקו, בורדיה, דה סרטו ועוד.

תפר זה, שבין הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה, יעמוד במרכז הקבוצה שלנו שתפגש אחת לחודש. הקבוצה תדון בגישות ביקורתיות בחקר התרבות החומרית בארכיאולוגיה ובאנתרופולוגיה כמו גם בתחומי ידע נוספים. הקבוצה תנסה לחפש יחד שיטות לתיאור, ניתוח וביקורת של התרבות החומרית, הנהנות מתובנות שצומחות בקו התפר הבין תחומי. הקבוצה פתוחה לתלמידי מחקר מכל התחומים העוסקים בתרבות חומרית ובחקר החומר.

במהלך המפגשים יעשה ניסיון לבדוק את יישומן של שיטות ביקורתיות אלה הן לתרבות החומרית בעת "המודרנית" והן בעת "העתיקה". במסגרת הקבוצה נעסוק בטקסטים תיאורטים-ביקורתים - בכל מפגש נדון באחד הטקסטים וננסה "לפרק" אותו בכדי לעמוד על ההיבטים אותם ניתן ליישם בתחומי המחקר של חברי הקבוצה. לאחר הבנת הטקסט והרעיונות העומדים במרכזו ננסה, בדיון, לגעת בשאלות כגון: כיצד נוכל ליישם את הגישות הביקורתיות הללו במחקרים הנוגעים לחומר? כיצד ניתן להשתמש ברעיונות שעולים במאמרים האלו? כמו כן נבחן כיצד השימוש בגישות ביקורתיות בתחומי מחקר שונים ניתנים ליישום בתחומי ידע הנוגעים לחברי הקבוצה.

ראשי הקבוצה:

שלומית בכר, ארכיאולוגיה
shlomitbechar@yahoo.com

ליאור חן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Liorchen6@gmail.com