מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח אירופאי

החברותא- "מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח-אירופאי", תעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריוגרפיה של יהדות פולין מראשית העת החדשה ועד ימינו. תחת כותרת זו נדון בקשת רחבה של נושאים: בפולמוס דתי ובחציית גבולות הדת; בפולנית, יידיש ועברית; בתרבות חומרית ובאמנות עכשווית; ביחסי הגומלין בין חינוך, לאומיות, פוליטיקה וכלכלה; באינטרקציה בין מיעוטים לאומיים; בשינויים גיאו-פוליטיים ובהשפעתם הרחבה; בחורבן הקהילה היהודית והשואה ובזיכרון היסטורי ובדימויים הדדיים על שלל ביטוייהם.

במוקד הדיון יעמדו מחקרים המעלים סוגיות מתודולוגיות והיסטוריוגרפיות, תעודות בנות התקופה, יצירות ספרותיות או קולנועיות, ובעיקר, עבודתם המחקרית של חברי הקבוצה עצמם. מטרת החברותא היא להוות פלטפורמה אינטרדיסציפלינארית אשר תפגיש חוקרים צעירים העוסקים ב"מרחב הפולני" על גווניו. בעיני רוחנו, מסגרת כזאת תהיה מקום של לימוד משותף, חילופי דעות וידע ותספק בסיס לשותפויות אקדמיות נוספות. בנוסף, היא תאפשר לחברי הקבוצה להתחבט בסוגיות מקצועיות עם מעגל של עמיתים המתמודדים לעיתים עם סוגיות דומות. כינוס של כמה תלמידי מחקר העוסקים בהיסטוריה של יהדות מזרח אירופה מפרספקטיבות והיבטים שונים, יאפשר לחברי הקבוצה הן להפרות את מחקריהם האישיים והן להיחשף ולהכיר תחומים, תיאוריות ושדות שיח המשיקים למחקרם.

לוויקי של הקבוצה