זיכרון קולקטיבי בהקשר חברתי תרבותי וטמפורלי

"זיכרון קולקטיבי" הינו מושג סמלי, המתייחס לזיכרון כמעוגן בהווה ומשתנה, ככוח שמתעלה על פני האינטרסים האינדיבידואליים ומנחיל לקולקטיבים תחושות מחויבות ומטרה. מחקרים רבים עוסקים בדינאמיות והסלקטיביות בתהליך היווצרות הסיפורים הקולקטיביים, בתפקיד הזיכרון הקולקטיבי בשיקוף ועיצוב המציאות, כמו גם בגיבוש הנרטיב והזהות של הקבוצה ואשרור תחושת השייכות והקהילתיות.

קבוצת לימוד זו תאפשר דיון והעמקה בסוגיות הנוגעות לזיכרון קולקטיבי, מפרספקטיבות שונות הקשורות במגוון דיסציפלינות, למשל: הקשר בין זיכרון קולקטיבי ומשפט לאומי ובינלאומי; כלכלה משותפת וזיכרון משותף; ההקשר הדתי של הזיכרון הקולקטיבי המוקדם המקבל ביטוי במקורות; ההקשר הגיאוגרפי של תביעה לגבולות פיזיים על סמך זיכרון קולקטיבי; הקשר בין זיכרון ומדיה בכלל ובעידן המודרני בפרט ועוד.

עוד נעסוק בסוגיות כגון: תנודתיות ושינויים של זיכרונות על ציר הזמן, "נדידת" זיכרונות בין קולקטיבים, הנצחת זיכרונות "בעייתיים", זיכרונות "חמים" ו"קרים", שאלת הגדרת הקולקטיב ומקורות הזיכרון הקולקטיבי, "שומרי הסף" של זיכרונות, והקשר בין זיכרון ומיתוס, זהות ונרטיב.

הקבוצה פתוחה לתלמידי מחקר ממחלקות שונות המרגישים כי יוכלו להפיק תועלת מהדיון וההפריה ההדדית שקבוצה כזו יכולה להציע.

המפגשים ייערכו אחת לחודש ובמסגרתם נדון בסוגיות העולות מטקסטים מרכזיים בתחום. בנוסף, בחלק מהמפגשים יוזמנו חוקרים בולטים מדיסציפלינות שונות להשתתף בשיח פתוח סביב מושג הזיכרון הקולקטיבי. חלק נוסף של המפגשים יוקדש להצגת עבודות של חברי הקבוצה, ובעקבות כך דיון ומשוב של יתר חברי הקבוצה. כל זאת מתוך שאיפה ללמוד זה מזה ולהתפתח, ואף ליצור שיתופי פעולה וכיווני מחקר וחשיבה חדשים ומשותפים.

ראשי הקבוצה:

מורן אביטל, תקשורת
טרייסי אדמס, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה