הטוב הרע והפרה: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האיראני

המרחב האיראני, המשתרע מבחינה היסטורית ממסופוטמיה ועד הודו, היה ביתם של קבוצות אתניות ותרבותיות רבות. בקבוצת חברותא זו נבקש להבין את טיב היחסים בין הקבוצות השונות במרחב למן העת העתיקה ועד המאות הראשונות לאסלאם. על שאלותינו ננסה לענות מנקודות מבט דיאכרונית וסינכרונית באמצעות מספר מקרי בוחן, כגון מידת התערותם של קבוצות המיעוט בבירת האימפריה האח'מנית, המגעים בין הספרות הזורואסטרית לזו היהודית, חיי הקהילות יהודיות באיראן בימי הביניים, הסוחרים הסוגדים ומושבותיהם בסין ועוד.

בכל מפגש יוצג מקרה בוחן אחד על ידי אחד המשתתפים (עבודת מחקר אישית/נושא קרוב לתחום מחקרו), תוך כדי עיון במקורות טקסטואליים או ויזואליים.

במהלך השנה נקיים מספר גם הרצאות אורח של חוקרים שאינם חלק מן הקבוצה. אנו שואפים ליצור דיונים אינטרדיסציפלינריים שבמסגרתם יוכלו חוקרים לבחון שאלות דומות באופן מקיף יותר. דיונים מסוג זה יאפשרו לגשר על כמה מן הפערים בין תחומי המחקר השונים העוסקים באיראן בעת העתיקה ובימי הביניים.

כמו כן, קבוצה זו תאפשר למשתתפים לחלוק עם עמיתיהם לא רק את עבודתם האישית, אלא גם את שאלותיהם ותהיותיהם בנוגע לנושאים הנמצאים כיום בחזית המחקר.

בסמסטר ב' נוספה סדרת מפגשים ייחודית שבמסגרתה נלמד את יסודות שפת האווסטה, כתבי הקודש הזורואסטרים, בהנחיית ד"ר מיגל-אנחל אנדרס-טולדו. מדובר בשפה איראנית עתיקה הדומה מבחינות רבות גם לחלקים הקדומים של הסנסקריט. קבוצת הקריאה הינה יחודית בארץ וכבר שנים רבות לא היה קורס או קבוצת קריאה המוקדשת לנושא. הקבוצה חשובה לכל העוסקים בחקר דתות, ובייחוד דתות איראניות והודו-איראניות ויכולה לעניין גם בלשנים והיסטוריונים של המזרח הקדום. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג' בשעות 1800-1630.

 ראשי הקבוצה:

אופיר חיים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון
פטר זילברג, ארכאולוגיה ומזרח קרוב קדום