יזמות עסקית במבט אינטרדיסציפלינרי

היזמות מבטאת תופעה מורכבת ורבת ממדים המחוללת שינויים אישיים, חברתיים וכלכליים בעולם והיא מהווה בסיס חשוב לצמיחת המשק, להגברת הייצור והתחרותיות, ליצירת מקומות תעסוקה חדשים ולצמצום האבטלה.

במהלך שנה אקדמית זו אנו מקימים קבוצת דיון ולמידה בנושא יזמות לדוקטורנטים מדיסציפלינות שונות (סוציולוגיה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, כלכלה ועוד). הקבוצה תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לדון בנושא היזמות תוך בחינת הקשרים שונים וסוגיות מחקריות ואישיות מגוונות כפי שכל חוקר בקבוצה חווה. מטרתנו ליצור שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי, פתוח, ביקורתי וקשוב בנושא היזמות שיעודד למידה קבוצתית, יתרום למחקרו של כל משתתף ויעשיר את הידע והמחשבה של חברי הקבוצה.

מפגשי הקבוצה מתבססים על דיון ולמידה אינטרדיסציפלינריים בתחום היזמות ונחלקים לשנים. חלקו הראשון של המפגש יאפשר לכל משתתף, בהתאם לשלב המחקרי בו הוא נמצא, להציג את מחקרו ולשתף בלבטים ובדילמות מקצועיות ואישיות.

בחלקו השני של המפגש יתנהל שיח פתוח בין חברי הקבוצה במסגרתו המשתתפים יוכלו להגיב, להעיר ולהאיר על נושאים שונים הרלוונטיים למחקר ולחוקר, לפתח בצוותא רעיונות וכיווני פעולה, להצביע על פערים, להמליץ על מחקרים רלוונטיים ולהפרות את הדיון בכל דרך ראויה, מקשיבה, יצירתית ומכבדת. הקבוצה תקיים מפגשים אחת לחודש באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים בירושלים. 

לעמוד הויקי של הקבוצה