זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה

קבוצת המחקר 'זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה' תתמקד בזהות יהודית ובקבוצות וקהילות יהודיות בשולי זהות זו: יהודים שמרדו, חרגו או הוחרגו מן הכלל – קראים, מומרים, משכילים ואחרים.

העניין שלנו בזהויות אלו נובע מן ההבנה שזהות, הן פרטית והן קהילתית, היא עניין דינמי ויחסי. היא משתנה תדירות ומוגדרת תמיד ביחס לזהויות אחרות הנמצאות עמה במגע. מטרתנו לבחון סוגיות של זהות פרטית וקהילתית במרחב היהודי: מהו התהליך העובר על יהודי אשר במהלכו הוא מגדיר את עצמו, או מוגדר על-ידי סביבתו, כ'אחר'? מהם התהליכים בהם הופך צבר של פרטים 'אחרים' שכאלה ל'קבוצה'? מהם היחסים בין היחידים והקבוצות הללו? מהם היחסים בין הקבוצות השונות – יחסים המהווים חלק מהגדרת זהותן?

בקבוצה זו נחקור מקרים של יחידים ונלמד מהם על קבוצות, ולהיפך. במהלך השנה נדון בשאלות רוחב הרלבנטיות לחוקרים בתחום בתקופות ובאזורים שונים, לצד דיון פרטני במקרי-בוחן שיוצגו לאורך השנה על-ידי המשתתפים מתוך מחקריהם. נברר סוגיות מתודולוגיות ותוכניות הקשורות לנושא הקבוצה: ניתוח עדויות כתובות ובמיוחד אגו-דוקומנטים, ניתוח טקסי מעבר ו'אקטים' של הפגנת זהות, והיכרות עם שיטות מחקר מתחום הלימודים הפוסט-קולוניאליים ולימודי ההגירה. 

הקבוצה תיפגש אחת לכמה שבועות, בימי ג' בשעות 10:30­-12:00, בבניין מנדל שבהר הצופים (סמוך לגן הבוטני). תאריכי המפגשים יימסרו בתחילת השנה. באחד מן המפגשים נשוחח עם מרצה אורח. מפגש אחר יתקיים במתכונת של סיור ירושלמי ברוח התכנים שיועלו במפגשי הקבוצה. בסמסטר השני נקדיש מפגשים אחדים להצגת מחקרי חברי הקבוצה שיהיו מעוניינים בכך.

ראשי הקבוצה:

תמיר קרקסון, היסטוריה של עם ישראל
משה יגור, היסטוריה של עם ישראל