אדפטציה באמנויות: בין זמנים, תרבויות ומדיה

אדפטציה ופרשנות-מחדש הינן אינהרנטיות לעולם האמנות, הספרות, המוסיקה והמופע. כמעט כל מחקר העוסק באמנויות מפגיש את החוקר/ת עם עיבודים חוצי זמן, מקום ומדיה אמנותיים, לאורן של פרספקטיבות תרבותיות משתנות. בקבוצתנו, נבקש ליצור שיח בין תלמידי/ות מחקר ממגוון תחומים במטרה לחקור ולהבין לעומק את תיאוריית האדפטציה ואת הפרקטיקות המגוונות שלה.

מושג האדפטציה שכיח בתחום הביולוגיה ומתאר אינטראקציה בין האורגניזם וסביבתו. במעבר לשיח האמנותי נבחן כיצד האדפטציה מהווה ביטוי לאינטראקציה בין היצירה לבין הסביבה והמדיום בו היא נוצרת; נחקור את האופנים בהם אדפטציה נוגעת במהותן של יצירות ושל תפישות-עולם משתנות; נשאל באילו צורות אנו נתקלים בה כחלק מתהליך המחקר ומהם האתגרים שלנו במפגש עם עיבוד של יצירה בתקופה שונה ו/או למדיום אחר.

באמצעות קריאה בטקסטים נבחרים, הקבוצה תיצור תשתית תאורטית לדיון באדפטציה ובמושגים נלווים ורלוונטיים, כגון: אינטר-טקסטואליות, פרשנות, בין-תרבותיות, התקבלות ועוד. לאחר מכן, נבחן את ביטוייה המעשיים של אדפטציה למגוון אמנויות וטקסטים תרבותיים, במטרה לאפיין הן את השפה הייחודית לכל מדיום והן את מהותן המשתנה, או הנשמרת, של היצירות עצמן. חלק ממפגשי הקבוצה יוקדשו לעיון ודיון בעיבודן של יצירות נבחרות לאמנויות שונות, באופן שיאפשר לחברי/ות הקבוצה להחליף רעיונות ולרכוש כלים חדשים לעיון ביצירות על בסיס משותף.

לעמוד הויקי של הקבוצה

ראשי הקבוצה:

שלומית כהן-סקלי, לימודי התאטרון
אלינה מלצר, לימודי התאטרון