חקר הזקנה - העתיד של העתיד: היבטים מחקריים ומעשיים

רקע

נושא הזקנה וחקר הגרונטולוגיה מצוי כיום על סדר היום הציבורי והחברתי, עניין שנובע מהעלייה בתוחלת החיים והעלייה התלולה והמתמשכת במספר הזקנים בעולם. מציאות זו מציבה בפני החברה והגופים המטפלים בזקנים, שורה של אתגרים ומעלה סוגיות חברתיות, פסיכולוגיות, משפטיות וכלכליות הקשורות לצורכי אוכלוסיית הזקנים, ולצורך במציאת מענים הולמים. גרונטולוגיה הינו תחום אינטרדיסציפלינרי, הדורש דיון אינטגרטיבי המערב אסכולות שונות ותחומי ידע מגוונים.

מטרות הקבוצה

קבוצת החברותא תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לתלמידי מחקר לדון בסוגיות בחקר הזקנה תוך בחינת הקשרים שונים וסוגיות מחקריות רלוונטיות למשתתפים. מטרתנו ליצור שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי, פתוח, ביקורתי וקשוב בנושא הזקנה שיעודד למידה קבוצתית, יתרום למחקרו של כל משתתף ויעשיר את הידע והמחשבה של המשתתפים. החברותא תעסוק בדילמות ואתגרים במחקר איכותני ובמחקר כמותי, בתיאוריות, חידושים בישראל ובעולם ועוד, בנוסף לדיון ומשוב על המחקרים והכתיבה של חברי הקבוצה. הקבוצה תיפגש אחת לחודש באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים, כאשר חציו הראשון של המפגש יעסוק בהיבטים תיאורטיים ובשיטות מחקר רלוונטיות, וכן בלימוד של סוגיות עדכניות מהמחקר בארץ ובעולם. חציו השני של המפגש יעסוק בדיון במחקר הספציפי של כל משתתף וקבלת משוב. כל משתתף בקבוצה ייקח בה חלק פעיל ואף יעביר נושא. כמו כן, ייתכן כי במהלך השנה יוזמן מרצה אורח מומחה בתחומים שיידונו בקבוצה.