8.2.2017

 

בתחילת המפגש אלה הציגה את הנושא של דרוג כתבי עת ופרסומי מאמרים. לאחר מכן, הוצג הנושא של כתיבת מאמר מסוג review (סקירת ספרות סיסטמטית). ניתן מקום לשאלות ודיון.