30.11.2016

במפגש הראשון היו שבע משתתפות - אלה, יפית, מאירה, אורית, מאיה, אילא וענת. במהלך המפגש ערכנו הכרות עם משתתפי הקבוצה, הכרות עם הנושאים הנחקרים, השלב המחקרי בו כל משתתף מצוי, הרקע המחקרי והתעסוקתי בתחום הזקנה.
 
עלה צורך של חברי הקבוצה לשמוע על תהליכי עבודה של אחרים, להרחיב את ידיעותיהם בנושאים שונים שקשורים לזקנה, להתייעץ לגבי המחקר שלהם ולהעביר הרצאות מול עמיתים כהכנה להרצאות בפורומים אקדמיים.
 
לקראת סיום המפגש, דנו במעמדנו כחוקרי זקנה, בזיקה למעמד הזקנה והזקנים בחברה. נעזרנו במאמר: "סטודנטים חוקרים בגרונטולוגיה: סקירת מחקרי סטודנטים בתחום הזקנה בין השנים 1967-2009"/ מירי כהן (הוצא מכתב העת "גרונטולוגיה"/ כרך ל"ז (1) ), והכרנו את הספר "גילנות בחברה הישראלית: הבנייה חברתית של הזקנה בישראל".