29.3.2017

במהלך המפגש יפית הציגה את הדוקטורט שלה, העוסק ברגשות בקרב מטפלות בקשישים. היא הציגה את שיטת המחקר האיכותני וכן ממצאים מהתזה, אשר שימשה את הבסיס לעבודת הדוקטורט. הקבוצה דנה בממצאי התזה, במשמעותם, ובתחום הטיפול בקשישים באופן כללי.