7.3.2017

במהלך המפגש אורית הציגה ממצאים ראשוניים מהדוקטורט שלה, בעקבות סיום איסוף הנתונים. היא נעזרה בחברי הקבוצה בחשיבה על ניתוח הנתונים ופיתוח כיוונים להמשך, על מנת לכתוב את מאמרי הדוקטורט אודות הממצאים.