12.6.2017

המפגש האחרון של החברותא לחקר הזקנה התחיל עם הרצאת אורח של הגברת נינה לוסקין, מהיחידה לאנגלית כשפה זרה, אשר דיברה על כתיבת מאמרים באנגלית. היא נתנה הנחיות לכתיבת ההקדמה והסיכום של מאמרים, וכן הציגה ניסוחים אפשריים לחלקים אלה של המאמר. נינה שיתפה את משתתפות הפגישה והדגימה את דבריה באמצעות המחקר שלהן. 

בחלק השני של הפגישה נערך סיכום של החברותא. המשתתפות ציינו את התרומה של החברותא להתפתחותן המקצועית, את התמיכה בשלבי המחקר השונים ואת הלמידה מהעמיתות בחברותא. לבסוף, נערך דיון באפשרות של הגשת מושב משותף לכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שיערך בפברואר 2018. הוסכם שחמש מחברות הקבוצה יגישו ביחד מושב.