10.5.2017

בתחילת המפגש עדית ויפית הציגו את רשמיהן מיום העיון שנערך באוניברסיטה העברית על יציאה לפוסט דוקטורט. חברי הקבוצה דנו בסוגיות שעלו מיום העיון ועל השלכותיהן על עתידם המקצועי.

בחלק השני של המפגש עדית הציגה ממצאיים ראשוניים מהדוקטורט שלה, בנושא "נרטיבים של זקנה והזדקנות בעיתונות הישראלית: בין כלכלה ניאו-ליברלית להתארכות תוחלת החיים". נערך דיון אודות הנרטיבים השונים שעלו ביחס לזקנה, ועל כיוונים להמשך המחקר של עדית.