21.12.2016

במהלך המפגש השני של החברותא אלה הציגה את אתר מרכז הידע לחקר ההזדקנות שמכיל מאגר מידע של מחקרים על זקנה בישראל והראתה כיצד להשתמש בו על מנת לחפש חומר על זקנה בישראל וכדי לגשת למאגרי המידע בו. כמו כן היא הסבירה מהם סקרי אוכלוסיה וכיצד ניתן לעבוד איתם, וערכה היכרות מעמיקה יותר עם סקר SHARE, הבוחן בני 50+ באירופה וישראל.