חקר הזקנה - העתיד של העתיד: היבטים מחקריים ומעשיים

רקע

נושא הזקנה וחקר הגרונטולוגיה מצוי כיום על סדר היום הציבורי והחברתי, עניין שנובע מהעלייה בתוחלת החיים והעלייה התלולה והמתמשכת במספר הזקנים בעולם. מציאות זו מציבה בפני החברה והגופים המטפלים בזקנים, שורה של אתגרים ומעלה סוגיות חברתיות, פסיכולוגיות, משפטיות וכלכליות הקשורות לצורכי אוכלוסיית הזקנים, ולצורך במציאת מענים הולמים. גרונטולוגיה הינו תחום אינטרדיסציפלינרי, הדורש דיון אינטגרטיבי המערב אסכולות שונות ותחומי ידע מגוונים.

מטרות הקבוצה

קבוצת החברותא תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לתלמידי מחקר לדון בסוגיות בחקר הזקנה תוך בחינת הקשרים שונים וסוגיות מחקריות רלוונטיות למשתתפים. מטרתנו ליצור שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי, פתוח, ביקורתי וקשוב בנושא הזקנה שיעודד למידה קבוצתית, יתרום למחקרו של כל משתתף ויעשיר את הידע והמחשבה של המשתתפים. החברותא תעסוק בדילמות ואתגרים במחקר איכותני ובמחקר כמותי, בתיאוריות, חידושים בישראל ובעולם ועוד, בנוסף לדיון ומשוב על המחקרים והכתיבה של חברי הקבוצה. הקבוצה תיפגש אחת לחודש באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים, כאשר חציו הראשון של המפגש יעסוק בהיבטים תיאורטיים ובשיטות מחקר רלוונטיות, וכן בלימוד של סוגיות עדכניות מהמחקר בארץ ובעולם. חציו השני של המפגש יעסוק בדיון במחקר הספציפי של כל משתתף וקבלת משוב. כל משתתף בקבוצה ייקח בה חלק פעיל ואף יעביר נושא. כמו כן, ייתכן כי במהלך השנה יוזמן מרצה אורח מומחה בתחומים שיידונו בקבוצה. 

חברי הקבוצה

יפית כהן - coyafit@gmail.com

אלה שורץ - ella.schwartz1@mail.huji.ac.il

מפגשים

30.11.2016

במפגש הראשון היו שבע משתתפות - אלה, יפית, מאירה, אורית, מאיה, אילא וענת. במהלך המפגש ערכנו הכרות עם משתתפי הקבוצה, הכרות עם הנושאים הנחקרים, השלב המחקרי בו כל משתתף מצוי, הרקע המחקרי והתעסוקתי בתחום הזקנה.
 
עלה צורך של חברי הקבוצה לשמוע על תהליכי עבודה של אחרים, להרחיב את ידיעותיהם בנושאים שונים שקשורים לזקנה, להתייעץ לגבי המחקר שלהם ולהעביר הרצאות מול עמיתים כהכנה להרצאות בפורומים אקדמיים.
 
לקראת סיום המפגש, דנו במעמדנו כחוקרי זקנה, בזיקה למעמד הזקנה והזקנים בחברה. נעזרנו במאמר: "סטודנטים חוקרים בגרונטולוגיה: סקירת מחקרי סטודנטים בתחום הזקנה בין השנים 1967-2009"/ מירי כהן (הוצא מכתב העת "גרונטולוגיה"/ כרך ל"ז (1) ), והכרנו את הספר "גילנות בחברה הישראלית: הבנייה חברתית של הזקנה בישראל".

21.12.2016

במהלך המפגש השני של החברותא אלה הציגה את אתר מרכז הידע לחקר ההזדקנות שמכיל מאגר מידע של מחקרים על זקנה בישראל והראתה כיצד להשתמש בו על מנת לחפש חומר על זקנה בישראל וכדי לגשת למאגרי המידע בו. כמו כן היא הסבירה מהם סקרי אוכלוסיה וכיצד ניתן לעבוד איתם, וערכה היכרות מעמיקה יותר עם סקר SHARE, הבוחן בני 50+ באירופה וישראל. 

17.1.2017

במהלך המפגש ליעד אורתר הציג את הדוקטורט שלו בנושא אחריות תאגידית כלפי קשישים.

בנוסף אלה הציגה הסבירה על סקרי אוכלוסיה ועל היתרון שבשימוש בהם, לטובת מי שלא נכח במפגש הקודם. בהמשך היא הציגה את הדוקטורט שלה, בנושא "שינויים ברשתות חברתיות וברווחה הנפשית בגיל המבוגר", תוך התמקדות במאמר הראשון מהדוקטורט, אותו היא כותבת בימים אלה. 

8.2.2017

 

בתחילת המפגש אלה הציגה את הנושא של דרוג כתבי עת ופרסומי מאמרים. לאחר מכן, הוצג הנושא של כתיבת מאמר מסוג review (סקירת ספרות סיסטמטית). ניתן מקום לשאלות ודיון.

 

7.3.2017

במהלך המפגש אורית הציגה ממצאים ראשוניים מהדוקטורט שלה, בעקבות סיום איסוף הנתונים. היא נעזרה בחברי הקבוצה בחשיבה על ניתוח הנתונים ופיתוח כיוונים להמשך, על מנת לכתוב את מאמרי הדוקטורט אודות הממצאים. 

29.3.2017

במהלך המפגש יפית הציגה את הדוקטורט שלה, העוסק ברגשות בקרב מטפלות בקשישים. היא הציגה את שיטת המחקר האיכותני וכן ממצאים מהתזה, אשר שימשה את הבסיס לעבודת הדוקטורט. הקבוצה דנה בממצאי התזה, במשמעותם, ובתחום הטיפול בקשישים באופן כללי. 

10.5.2017

בתחילת המפגש עדית ויפית הציגו את רשמיהן מיום העיון שנערך באוניברסיטה העברית על יציאה לפוסט דוקטורט. חברי הקבוצה דנו בסוגיות שעלו מיום העיון ועל השלכותיהן על עתידם המקצועי.

בחלק השני של המפגש עדית הציגה ממצאיים ראשוניים מהדוקטורט שלה, בנושא "נרטיבים של זקנה והזדקנות בעיתונות הישראלית: בין כלכלה ניאו-ליברלית להתארכות תוחלת החיים". נערך דיון אודות הנרטיבים השונים שעלו ביחס לזקנה, ועל כיוונים להמשך המחקר של עדית. 

12.6.2017

המפגש האחרון של החברותא לחקר הזקנה התחיל עם הרצאת אורח של הגברת נינה לוסקין, מהיחידה לאנגלית כשפה זרה, אשר דיברה על כתיבת מאמרים באנגלית. היא נתנה הנחיות לכתיבת ההקדמה והסיכום של מאמרים, וכן הציגה ניסוחים אפשריים לחלקים אלה של המאמר. נינה שיתפה את משתתפות הפגישה והדגימה את דבריה באמצעות המחקר שלהן. 

בחלק השני של הפגישה נערך סיכום של החברותא. המשתתפות ציינו את התרומה של החברותא להתפתחותן המקצועית, את התמיכה בשלבי המחקר השונים ואת הלמידה מהעמיתות בחברותא. לבסוף, נערך דיון באפשרות של הגשת מושב משותף לכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שיערך בפברואר 2018. הוסכם שחמש מחברות הקבוצה יגישו ביחד מושב.