מפגש תשיעי, 12.6.2017

התארחנו בכנס דוקטורנטיות ודוקטורנטים באוניברסיטת תל אביב, ששני מושבים בו נגעו במידה רבה לנושאים בהם עסקנו בדיוני הקבוצה. 

מצורפת תכנית הכנס. 

באופן מיוחד נגעו לתחומי העניין שלנו ההרצאות שנשאו דוקטורנטיות במושב השלישי של הכנס, שעסק בשאלה "את מהשדה או מהאוניברסיטה". נושאים כגון המתח הנוצר בעקבות ריבוי כובעים של החוקרת בשדה, שעלה בהרצאתה של חיה גרשוני, או טשטוש הגבולות בין אקטיביזם חברתי למחקר חברתי האירו באור נוסף ומעניין שאלות שבהן עסקנו במהלך מפגשי הקבוצה.