מפגש רביעי, 25.1.2017

 

נוכחים: מיקי הוניג, אדר כהן, אבי הוכמן, יעל בר-צדק.

המפגש עסק בהשלכותיו של מחקר רגיש על החוקר.

לקראת המפגש קראנו את הטקסט "רק אם יש לה ציצים גדולים" שכתבה פרופ' דלית יסעור בורוכוביץ'.[1]

באמצעות הטקסט, הגדרנו מחקר רגיש כמחקר בעל פוטנציאל איום על המעורבים בו, בהווה ובעתיד. שלושה סוגי איומים כלפי חוקרים ונחקרים זיהו הכותבים (Lee & Renzetti, 1993, אצל יסעור-בורוכוביץ', 2011):

  • מחקר חודרני – חדירה לתחומים אינטימיים, כמוסים, מקודשים או מלחיצים
  • מחקר העוסק בסטייה חברתית – עלול לצור סטיגמות או להפליל את המשתתפים
  • מחקר פוליטי – מחקר המערב סוגיות של כוח, השפעה ושליטה.

דנו בשאלת הגדרתו של המחקר הפוליטי, ובטענה כי כל מחקר המבקש לאתגר את הסדר החברתי ולצור שינוי הוא מחקר פוליטי, ובהשלכות ענין זה.

דלית יסעור בורוכוביץ' טוענת במאמרה כי לכל שלב מחקרי יש פוטנציאל להיות רגיש, ומתייחסת לניסוח שאלת המחקר, יצירת הקשר עם הנחקרים, ניתוח הנתונים וניסוח המשמעויות וכתיבתן (פרסום). אנו בחנו את משמעות נקודת המבט עמה מגיע החוקר לשדה (ולעולם בכללותו) כ'מוקש', פוטנציאל להפוך את המחקר לרגיש עבורו. לצורך עיבוד זה השתמשנו במושגיה של סנדרה הרדינג מתוך תיאורית נקודת המבט שפתחה (("The Stand Point Theory" : STAND POINT ו – STRONG OBJECTIVITY.[2]

בהמשך הוצג מחקרה של יעל, ונערך דיון על מטרת המחקר, שדה המחקר והרקע לבחירה בנושא.

את הדיון ברגישויות של המחקר והחוקרת ערכנו תוך התייחסות לנקודות הקושי כפי שעלו במאמרה של יסעור – בורוכוביץ' – בנית קשר, גבולות ופוטנציאל פגיעה רגשית או פיזית בחוקרת, ובהמשך למנקודות הקושי של כל אחד מהמשתתפים. דברנו על ההבדלים בתכנים ובעוצמת הרגישויות השונות של כל אחד מאתנו בתוך שדה המחקר שלו ומתוך נקודת המבט הייחודית לו.

יעל הציגה את הקשיים והרגישויות הייחודיים לה ולמחקר שלה, ובהן המשקפיים המגדריות – תחושת המחויבות המוסרית והפוליטית; החשש מאמירות ומסקנות מחקריות שישמשו כחרב פיפיות בידי מתנגדי העמדה הפמיניסטית; הקושי לפגוש סיפורים קשים של פגיעות במהלך הראיונות; והקושי לחשוף את דברי המרואיינות לקהל שיפוטי מתוך תחושת ערטול ופגיעה כפולה בהן.

השיחה הסתיימה במחשבות על הדרכים בהן ניתן להקל על החוקר להתמודד עם הקשיים העולים ממחקר רגיש ופוליטי.

 

[1] יסעור בורוכוביץ', ד. (2011). "רק אם יש לה ציצים גדולים": אוטו-אתנוגרפיה על יחסי חוקרת-אישה ונחקרים-גברים. המשפט טז תשע"א, 239-257.

[2] Harding, S. (1993). Rethinking Standpoint Epistemology: What is "Strong Objectivity"? In Alcoff, Linda

 & Pottre, Elizabeth (Eds.), Feminist Epistemologies (pp. 49-82). New-york London: Routledge.