מפגש שמיני, 7.6.2017

נכחו: רונית, אילה, אדר ומיקי

רונית הובילה את המפגש, והציגה את המחקר שלה תחת הכותרת "הצד האפל של הנחמדות- ארגוני גג במגזר השלישי".

רונית הכירה לנו בראשי פרקים את המחקר שבו היא עוסקת, ואת מושגי היסוד שבהם היא עסוקה: ארגוני גג המאגדים תחתיהם ארגונים או עמותות , במטרה לפעול כקבוצה להשגת מטרות משותפות. מדובר בארגונים בעלי מבנה מורכב ומסובך מבחינה ביורוקרטית, דבר שיוצר אתגרים רבים בתפעול ארגוני הגג, ובבניית היחסים בינם לבין ארגוני הקצה. רונית הציגה שלושה הגיונות המנחים את דפוסי ההתנהלות של ארגוני הגג: הגיון הרשת, הגיון השוק והגיון ההיררכיה, ואת שאלת המחקר הנגזרת מאותם הגיונות: איך ארגוני גג משיגים משילות ברשת או בשדה, ואיך ארגונים כאלו נשלטים. 

השאלה המרכזית שאליה התנקז הדיון היה כיצד ניתן לשאול שאלה אמתית, שהתשובה אליה נתונה לחקר של ממש, ביחס למציאות המוכרת לחוקרת כמעט עד קצותיה? 

דיברנו על כך שהמפתח עשוי להימצא בחקר הארגונים לא מצד ההנהלה שלהם, אליה רונית מקורבת מאוד ולעיתים כשותפה ויועצת, אלא מצד ארגוני הקצה, השותפים לארגון הגג, ומקבלים ממנו שירותים שונים. ביצוע המחקר מזווית זו עשוי אולי לאפשר לחוקרת לראות בשדה מציאויות שהייתה עיוורת ביחס אליהן, ולהכיר את דינמיקת המשילות כפי שהיא נחווית ופועלת בארגונים המאוגדים.