מפגש שביעי 3.5.2017

את המפגש הוביל אדר.

משתתפים: אדר, אילה, מיקי

המפגש נפתח בדיון על דרכי הפעולה של הקבוצה במפגשים שיתקיימו עד לסיום השנה. רעננו את השאלות שהגדרנו בתחילת השנה, וביקשנו לחזור אליהן דרך בניית מפגשים שיעסקו באחת מהתמות שסומנו כפוריות על ידי חברי הקבוצה. בתוך כך, הודגשו הנושאים הבאים:

 

1. האתיקה של מחקר קרוב: כיצד נפעל בהגינות ביחס לנבדקים ולשדה כאשר אנו קרובים אליו?

2. תוכן הראוי למחקר: מה הופך שדה מוכר וביתי לתוכן מחקרי ראוי? איך מזהים את אותו תוכן ראוי בשדה שאינו חדש לנו?

3. זיהוי המובן מאיליו בעולמך: כיצד נזהה את מה שהפך בעינינו למובן מאיליו ואינו כזה בעיני מי שלא מכירים את השדה היטב?  ואיך ננכיח את אותו מובן מאיליו במחקר?

4. שאלת ה"כאילו"- עד כמה, אם בכלל, צריך חוקר בשדה קרוב להעמיד פנים שהוא מרוחק, אובייקטיבי ביחס לתכנים אליהם הוא נחשף?

5. אופן וגבולות השימוש בהיכרות עם השדה- כיצד נבחין בין היכרות מיטיבה, שמקדמת את המחקר, לכזו שפוגעת ומגבילה את שדה הראיה של החוקר? כיצד נפתח מבט שעושה שימוש מיטיב בהיכרות עם השדה, ולא מגביל אותה?

בהמשך המפגש הציג אדר קטע מחומר המחקר שלו- תמלול שיעור- שביחס אליו ביקש את עזרת הקבוצה בפרשנות התכנים ופענוח הטקסט, מתוך הבנה שקרבתו אל המורה, אל הסיטואציה ואל הנושא מונעים ממנו לראות חלק מהדברים שנובעים מתוך הטקסט (בהמשך לסעיף 3 שלעיל).