מפגש שלישי 4.1.2017

 

השתתפו במפגש: מיקי, יעל ב., יעל פ., איילה, אבי, ואדר.

המאמר בו עסקנו הוא: “Being an Insider Researcher While Conducting Case Study Research”
( Unluer, 2012)
ובעקבותיו הציג אדר את המחקר שלו ואת הלבטים סביב הפוזיציה שלו בשדה (הדומה לפוזיציה של כותבת המאמר).

מתוך המאמר הוצגו הנקודות הבאות, והודגמו לפי המחקר של אדר:

יתרונות של חוקר בארגון בו הוא פועל:

 • הכרה והבנה טובה יותר של התרבות הנחקרת, דובר את "השפה" הפנימית
 • כניסה טבעיות לאינטראקציות חברתיות
 • הכרות אינטימית עם הידע אודות השדה, המסייעת בתיאורו וניתוחו
 • נגישות רבה, כמעט בלתי-מותנית הובילה ליכולת איסוף נתונים מפורטת ואמינה יותר
 • הכרת הפוליטיקה הארגונית, יחסי הכח הפורמליים והבלתי-פורמליים, מה נחשב כטאבו
 • יחסי קולגיאליות עם המשתתפים (שיתוף פעולה, הקדשת זמן, חשיפה, ספונטניות)

חסרונות של חוקר "מבפנים":

 • אובדן האובייקטיבית / יכולת ההזרה
 • הטיות / תחומי עיוורון
 • הנחות יסוד מופנמות שעלולות להיות מוטעות
 • כפל תפקידים (Role Duality) והצורך המתמיד לשקף אותם ולאזן ביניהם 
 • המשתתפים נוטים להניח שהידע שלהם כבר קיים אצל החוקר
 • סוגיות אתיות רבות מהרגיל , למשל: חשיפה למידע רגיש והשאלה כיצד לנהוג בו; יחס עם הקולגות; שכר והעסקה

הודגמה התפיסה הרפלקטיבית של כותבת המאמר, אשר מנתחת את היתרונות והחסרונות בהתאם לשלבי המחקר. קראנו קטעים מתוך חומרי המחקר שהציג אדר ונערך שיח על הפרשנות שלהם ואודות השאלה עד כמה יכול החוקר להימנע (ולחלופין: להשתמש לטובת המחקר) ב"ריבוי הכובעים" בהם הוא נכנס לשדה.