מפגש שישי 19.4.2017

 

סיכום מפגש לומדים בחברותא, קבוצת "מחקר בנעלי בית" 19.4.2017

נוכחים: רונית, אבי, אדר, אילה ומיקי.

 

את המפגש הובילה אילה, שהציגה את המחקר שלה בנושא מדיניות גיוון הרכב הלומדים בהשכלה גבוהה.

לאורך כל המפגש הודגשה, לצד היבטיה השונים של הצעת המחקר, המורכבות שחווה אילה כחוקרת בשדה קרוב, נוכח מציאות של ריבוי כובעים ביחד לשדה:

  • כדוקטורנטית במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.
  • כמנהלת זירת האקדמיה במיזם "תקווה ישראלית" של בית הנשיא.
  • כחוקרת ומעריכה לשעבר של תכניות להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה מטעם מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, וכמי שעובדת בשותפות קרובה עם הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

אילה הציגה את המוטיבציה המחקרית שלה לעיסוק בתחום כניסיון ליצור סדר במציאות שבתוכה היא פועלת: לזהות ולאפיין מודלים שונים של גיוון הרכב הלומדים בהשכלה גבוהה; לקשר בין מודלים קיימים לבין התנאים בהם צומחים; להסביר פרדוקסים בין תפיסות לגבי גיוון הרכב הלומדים לבין המדיניות ופרקטיקות היישום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל; ולהסביר את היחס בין ההגיונות המנחים את המדיניות לבין יישומיה.

לאחר שהכרנו, על קצה המזלג, את מטרות המחקר, את ההקשרים התיאורטיים הכלליים שלו ואת מקרי הבוחן שיבחנו במהלכו, ולאחר שצפינו ב"נאום השבטים" של הנשיא ריבלין שמהווה תשתית לתפיסת השותפות שמתכתבת עם רעיונות של גיוון בהשכלה הגבוהה, עסקנו בדילמות שאיתן מתמודדת אילה במחקר שלה:

  • איך עושים שימוש הוגן בגישה חופשית ופתוחה לנתונים?
  • איך יוצרים שיח ביקורתי כאשר החוקרת היא חלק מהמערך המייצר את השיח הנחקר?
  • איך לערוך מחקר שרלוונטי לטווח הארוך תוך פעולה ליצירת תפנית במדיניות הקיימת?

אל הדילמות הללו, ובפרט אל הדילמה השנייה, התייחסו חברי הקבוצה בדיון שהתפתח בעקבות הצגתן.