מפגש חמישי

נכחו: אילה, אדר ומיקי

במהלך המפגש מיקי הציגה התפתחויות האחרונות במחקר שלה, שהושפעו מאוד מהפרזנטציה שהעבירה בקבוצה מספר חודשים קודם לכן. 

בעקבות שאלות ועצות של חברי הקבוצה השלב השני של המחקר של מיקי עוסק בניתוח תצפיות רקע בשיעורים של מורים שונים. הבקשה מהקבוצה הייתה לנסות להאיר את עיניה של מיקי להיבטים וקטגוריות בהן התקשתה להבחין כחוקרת בשדה קרוב. דיברנו על כך שבעיה זו היא אינהרנטית למחקר מסוג זה, כפי שעלה מטקסטים שקראנו במפגש הראשון של הקבוצה.  

במהלך המפגש עסקנו בקריאת תמלולים של חלק מחומרי המחקר, ונבחנו מחדש קטגוריות שהוגדרו על ידי מיקי, ונראו באופן שונה על ידי שאר חברי הקבוצה, שאינם מעורבים בשדה המחקר.