נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג

תיאור הקבוצה

קבוצת החברותא תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לתלמידות מחקר לדון בסוגיות העולות בהצטלבות חקר הדתות ולימודי מגדר, תוך שימוש בתיאוריות, מתודולוגיות, הקשרים שונים וסוגיות מחקריות רלוונטיות למשתתפות.

קבוצת החברותא נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג תעסוק בסוגיות של נוכחות נשים בעולם הדתי, החוויה הדתית הנשית, כמו גם ייצוגן של נשים בעולם הדתי. משתתפות הקבוצה ידונו בהקשר הרחב של סוגיות הקשורות בנשיות במרחב הדתי, כמו מנהגי החברה, ההיסטוריה הנוכחת בה, האידיאולוגיה ותפישות העולם המעורבות, כמו גם ביטויים ספרותיים ואמנותיים לאותם קונפליקטים או אפיקי צמיחה. קבוצת החברותא מזמינה חוקרות המתעניינות בשדות דומים אך מחוגים שונים, כדי לאפשר שיח מפרה ועיגון תיאורטי מגוון.

מטרת קבוצת החברותא היא ליצור לימוד עמיתים בנושא נשיות במרחב הדתי. המפגשים יכללו שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי ביקורתי וקשוב שיתרום למחקרם של המשתתפות ויעשיר את הידע והמחשבה שלהן. בהתאם לאופי הקבוצה שתתגבש, המפגשים יכללו מתן משוב על כתיבה אקדמית, או שיטות לפיתוח מחקר, לצד דיון ולמידה משותפת של נושאים נבחרים. חלק מהמפגשים יעסקו בהיבטים תיאורטיים ובשיטות מחקר רלוונטיות, וכן בלימוד של סוגיות עדכניות מהמחקר בארץ ובעולם. מפגשים אחרים יעסקו בדיון במחקר הספציפי של כל משתתפת וקבלת משוב.

הקבוצה תיפגש כעשר פעמים באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים, תוך התחשבות בלוח השנה האקדמי ולוחות החגים, בימי שלישי בין השעות 12:30-14:00.

•            התקציר מנוסח בלשון נקבה אך פונה לכולם

למידע נוסף, אנא צרו קשר: agi.wittich@mail.huji.ac.il

Femininity in Religious Spheres: Experience, Presence, and Representation

This research group will serve as an academic, professional, and social platform for students interested in issues situated at the intersection of comparative religion and gender studies. Using a variety of theories and methodologies, the group will focus on topics such as the presence of women in the religious world, the religious experience of women, and the representation of women in the religious world. Discussions will examine the broader context of issues related to femininity in the religious sphere, such as social customs, history, ideology, and worldviews, as well as the literary and artistic expressions of these experiences, either as conflicts or avenues of growth.

In order to facilitate fruitful discourse and a variety of theoretical positionings, the group invites scholars from different departments, who are interested in similar fields, to participate. The goal of the group is to create peer education on the issue of femininity in the religious sphere. The resulting interdisciplinary academic discourse will contribute to the individual research of each of the participants and enrich their knowledge and thinking. Depending on the nature of the group that is formed, the meetings will include feedback on academic writing and methods for research development, alongside discussion and joint learning of selected topics. Some of the meetings will deal with theoretical aspects and relevant research methods, as well as the study of current issues from research in Israel and abroad, while other meetings will discuss the research of each participant and offer constructive feedback.

The group will meet every three weeks, on Mondays from 10:30 to 12:00, at the Hebrew University campus on Mt. Scopus. We will follow the regular academic schedule.

For more information, please contact: agi.wittich@mail.huji.ac.il