הקול בראש: מסע קוגניטיבי בנתיבים מוזיקליים

קבוצת "הקול בראש" היא פלטפורמה קוגניטיביסטית המאחדת חוקרי מוזיקה מתחומים שונים, כגון תיאוריה מוזיקלית, אתנומוזיקולוגיה, מוזיקה פופולרית ומדעי המוח. הקבוצה תסקור מחקרֵי קוגניציה מן העשור האחרון. יישומי העקרונות הקוגניטיביים יודגמו בדיסציפלינות השונות של משתתפי הקבוצה ובמחקריהם האישיים. תוכניתנו השנתית כוללת שלושה נושאי-על:

  1. ניבוי וציפיות. הקבוצה תסקור ארבע גישות מחקר: [1] המכניזם המוחי של Hohwy, המתמקד במזעור שגיאות; [2] תיאוריית ITPRA של Huron, המטפלת בחמש תגובות מעוררות ציפייה (Imagination, Tension, Prediction, Reaction, Appraisal) ובזיקות שביניהם; [3] בחינתן של חזרות במוזיקה באמצעות כלים מדיסציפלינות שונות, כגון תיאוריה מוזיקלית, בלשנות, פסיכולוגיה ונוירולוגיה; [4] מודלים חישוביים עדכניים, המתייחסים לשיקולים הרמוניים, מלודיים וריתמיים.
  2. תהליכי עיבוד במערכת השמע, כפי שהם באים לידי ביטוי במדד מוחי מרכזי בתחום, הידוע בכינוי mismatch negativity. בין היתר, נדון בסברה שדווקא מרכיבים הנחשבים לבסיסיים, כגון גובה צליל, מחייבים עיבוד מורכב המתרחש באזורי מוח גבוהים, ואילו תהליכי ניבוי הנוגעים לגובה צליל מתרחשים החל מרמות העיבוד הנמוכות ביותר ובטווחי זמן שונים.
  3. תפיסה ועיבוד בין-חושיים (קרוסמודאליות) בהקשריה למוזיקה. התפיסה החושית היא מערכת מורכבת, הכוללת לא רק עיבוד חושי נבדל אלא גם סוגים שונים של קשרים בין החושים השונים. הבנתם של הקשרים הללו היא נדבך חשוב בהבנת התפיסה המורכבת של המוזיקה, מאחר שחלק מן האלמנטים הנתפסים כאינהרנטיים למוזיקה אינם נוגעים רק לחוש השמיעה.

Inside Out: a cognitive journey down musical paths

This group will establish a cognitivist platform that unites music scholars from various disciplines, e.g. music theory, ethnomusicology, popular music and brain research. The group will review cognition research from the last decade. Applications of cognitive principals will be demonstrated by the participants within the framework of their disciplines and personal research. The annual syllabus includes three general subjects:

  1. Prediction and expectations. Four approaches will be reviewed: [1] Hohwy's brain mechanism, focusing on minimizing errors; [2] Huron's ITPRA theory of five anticipatory responses (Imagination, Tension, Prediction, Reaction, Appraisal) and the linkages among them; [3] Examination of repetitions within the music using tools from different disciplines, e.g. music theory, linguistics, psychology and neurology; [4] Recent computational models relating to harmonic, melodic and rhythmic parameters.
  2. Processes in the auditory system as reflected by the ERP component "mismatch negativity". We will discuss the theory that basic parameters, e.g. pitch, require complex processing in high brain areas, while prediction processes concerning pitch occur in lower brain areas and within varying time frames.
  3. Crossmodal perception and processing in the context of music. Perception is a complex system that includes not only discrete sensory processing but also various types of connections between different senses. Understanding these connections is an important component of understanding the complex perception of music because some of the elements perceived as inherent to music are not exclusive to the sense of hearing.