מפגש מס' 1 (22.11.2016)

היכרות ושיחת פתיחה. התוודענו לספר Hohwy, J. (2013) The Predictive Mind. Oxford University Press. במפגש הוצגו חמישה נושאים/פרקים:

הצגת הספר ונושאיו - רם ראובן

פרק 4 - גתית בועזסון

פרק 5 - מיכל גולדשטיין

פרק 6 - ג'יריאס בולטה

פרק 8 - אדם יודפת

פרק 9 - תמר רגב

ספר זה, שאינו עוסק כלל במוזיקה, דן היטב בעיקריו של נושא הציפיות והניבוי, ומסייע ביצירת קטגוריזציה לדיונים עתידיים. המחבר טוען לקיומו של מכניזם מוחי המתמקד במזעור שגיאות, ואשר חולש על הפרספציה, הפעולה וכל מה שביניהן. לטענתו, המוח מכיל מודלים המתייחסים לכל אובייקט מכל סוג, לכן קיימת ציפייה טבעית לתיאום בין המודל לבין המידע המתקבל, ובמקרי אי-תיאום מתקבלת שגיאה (mismatch). מזעור כמות השגיאות ושיפור המכניזם מתאפשרים באמצעות עדכון מתמיד של המודלים המוחיים, יצירת תחזיות חדשות ובחינתן אל מול אינפוטים עדכניים. מעקב אחרי שלבי המודל מתבצע באמצעות זיהוי אותות מוחיים, המעידים על ההייררכיה הפנימית של המודל. בחלקו הראשון של הספר מוצג המכניזם המוצע, ובחלקיו השני והשלישי של הספר המכניזם מקושר למגוון נושאים, כגון מסגרת פרספטואלית, הזיות ורעיונות שווא, אוטיזם, רגשות, אחדות ההכרה ועוד.

התיאוריה המוצעת בספר זה עשויה לספק מסגרת התייחסות למחקרים של כמה מחברי הקבוצה, העוסקים בתהליכים של שינוי ותמורה בחברות אנושיות ובתרבויות במהלך ההיסטוריה. תהליכים אלה מייצרים, בנקודות זמן קריטיות, מודלים המתקבעים בתרבות כ"מתאימים" או "נכונים", ולבסוף כמייצרי ציפיות.