מפגש מס' 2 (13.12.2016)

אדם יודפת סקר את ספרו של יורון:
Huron, D. (2006) Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. Cambridge: MIT Press.

ספר זה הוא אבן דרך חשובה בנושאי הניבוי והציפיות בשדה הקוגניציה של המוזיקה, והוא עשוי להיקרא כהדגמה למחקר המוצג בסעיף 1. אף על פי שהספר נכתב לפני למעלה מעשור לא נס ליחו. בימינו אמנם קיימים מודלים קשיחים ומורכבים יותר, אך ספר זה תוקע עבורנו יתדות איתנים לדיון, ומתווה מגוון קטגוריות חשובות בנושא הציפיות במוזיקה. בספר מוצגת תיאוריה המכונה ITPRA, המטפלת בחמישה יסודות ובזיקות שביניהם: Imagination, Tension, Prediction, Reaction, Appraisal. יורון מפתח שני מושגי יסוד – ייצוגים מנטליים וסכמות – המתהווים בתהליכי למידה סטטיסטיים.