מפגש מס' 3 (3.1.2017)

רם ראובן הציג את ספרה של מרגוליס, המכיל סקירה רחבת יריעה לנושא החזרות במוזיקה מזוויות שונות: תיאוריה מוזיקלית, בלשנות, פסיכולוגיה ונוירולוגיה.

Margulis, E. (2013) On Repeat: How Music Plays the Mind. Oxford University Press.