מקום הפגישות ומועדיהן

במהלך שנת הלימודים תתקיימנה עשר פגישות בימי ג' בשעה 12:30 בבניין מנדל בחדר 440,  להלן התאריכים. אנא התעדכנו בדף זה בנוגע לחדר ולשינויים במועדים.

סמסטר א'

22.11.2016
13.12.2016
3.1.2017
24.1.2017

 

חופשת סמסטר

14.2.2017

 

סמסטר ב'

7.3.2017
28.3.2017
9.5.2017
6.6.2017

20.6.2017