מפגש 6

הורות, מנטליזציה, פיגומים ואוטונומיה  1.5.19

במפגש זה רחלי, חברת הקבוצה, הציגה בפנינו כיוונים אפשריים למחקר מתוך מחקר גדול יותר אליו היא שייכת. קיימנו דיון על הצורך והחסרים שעולים מן הספרות לגבי הורות, ובאופן ספציפי  עסקנו בשאלה כיצד ניתן לפרק את המושג "רגישות הורית". כמו כן, ניסינו להבין מה עומד מאחורי כל אחד מהמושגים -מנטליזציה, אוטונומיה, פיגומים - מבחינה תיאורטית, כיצד הן קשורים אחד לשני ומה כל אחד מהמושגים מודד. צפינו בדוגמאות וניתחנו יחד את הסיטואציות וחשבנו על אופן הקידוד המתאים והמדויק עבור כל סיטואציה.