הורים, ילדים ומה שביניהם

קיימות גישות תיאורטיות שונות למחקר על הורות, ועל תהליכי הסוציאליזציה שמתקיימים במהלך יחסי הגומלין בין הורים וילדים. קבוצת הלימוד "הורים ילדים ומה שבניהם"  עוסקת בנושא הורות והקשר להתפתחות רגשית חברתית של הילד. בכוונתנו להתעמק בתחום ההורות, להבין את נקודות המבט השונות וההמשגות השונות של 'הורות' כפי שעולה מן הספרות עד היום. ברצוננו לבחון כיצד תהליכי סוציאליזציה שונים הבאים לידי ביטוי ביחסי הורה-ילד קשורים ותורמים להתפתחות הילד בתחום הרגשי חברתי. מערכת היחסים בין ההורה לבין הילד היא מערכת מורכבת וייחודית, ולה והשלכות על התנהגויות הילד במעגלי החיים השונים. בקבוצת המחקר נעסוק בהתפתחות הרגשית חברתית של הילד, מיכולות של אמפתיה ופרו-חברתיות, יחסים ותפיסות חברתיים, ועד לבעיות התנהגות, וננסה לדייק כיצד היבטים שונים של הורות תורמים או מונעים התפתחות של יכולות/קשיים אלו. לפיכך, נדון ונלמד כיצד המחקר עד היום מתייחס להורות בהקשר של התפתחות הרגשית חברתית של הילד, ואיך כל אחד מהמחקרים של חברי הקבוצה תורם ומשתלב בשדה המחקר בתחום.

הורות, כאמור הינו מושג רחב ועל כן ניתן למדוד אותו בדרכים שונות, בקבוצת הלימוד נעמיק במתודות השונות למדידת התנהגויות הוריות במחקר הקיים, ובמחקרים של חברי הקבוצה, נדון ונעסוק באפשרויות השונות לקידוד וניתוח הנתונים, ונעמוד על הקשיים והיתרונות של האפשרויות השונות.  

לסיכום, במהלך המפגשים נתעמק בחקר תהליכי ההורות, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מתודולוגית, תוך הצגת נושאי מחקר שונים של חברי הקבוצה ודיון בהם.