מפגש 5

הורות וערכים 3.4.19

 במפגש זה, מתי, חבר בקבוצה הציג כיצד ערכים שונים באים לידי ביטוי בהורות ובבחינה של הורות במחקר. דיברנו על כלים קיימים לבדיקה של התנהגויות הוריות, על השוני בין תרבויות והחשיבות בהתאמת הכלים והשימוש בהם באופן אוניברסלי.