מפגש 4

הורות ואוריינות  28.2.19

במפגש זה, רותם, חברה בקבוצה, הציגה את התרומות השונות של שיח הורים ילדים בעת קריאת ספר להבנה הרגשית חברתית של ילדים. דיברנו על שיטות המחקר בהם השתמשה, על החשיבות בהקראת סיפור להתפתחות הרגשית חברתית של הילד, וחשבנו כיצד ניתן ללמוד את הנתונים בדרכי ניתוח נוספות של התוצאות. כמו כן, רותם סיפרה לנו על מחקר נוסף העוסק  באופן שהורים מדברים עם ילדיהם בעת קריאת ספרים על רגשות חיוביים ושליליים.