מפגש 3

הורות ואמפתיה 6.2.19

במפגש זה טל, חברת הקבוצה הציגה את מחקר בנושא יחסי הורים ילדים בתחילת החיים והקשר להתפתחות סוגים שונים של אמפתיה.  במהלך המפגש דנו בחשיבות של הממצאים, וכיצד כדאי להתייחס אליהם, ולהציג אותם בכנס עתידי.