מפגש 1

המפגש הראשון הוקדש להיכרות אחד של השני, ולמחשבות לגבי פעילות הקבוצה בהמשך.

המחקרים של חברי הקבוצה הם בתחומים שונים בנושא ההורות, ובשלבים שונים של עבודת המחקר. בין נושאי המחקר שהוצגו - ערכים, טמפרמנט, הורות והקשר בניהם, יחסי הורים - ילדים, סוציאליזציה והקשר להתפתחות רגשית חברתית של הילד (בעיות התנהגות, יכולות פרו-חברתיות ועוד).

במפגש החלטנו שבכל מפגש נעלה נושא אחר שקשור  בנושא ההורות, תחילה בכוונתנו להתעמק בגישות שונות בספרות על הורות, לאחר מכן, נדבר על סוגים של קידוד אינטראקציות בין ההורה והילד, ולבסוף נציג את נושאי המחקר או נושאים אחרים שקשורים בעבודת המחקר של כל האחד מהמשתתפים.