מפגש חמישי 22.03.2017

במפגש נכחו כל החברים.

בפגישה הודעתי כי בתאריך 17.05 יגיע אלינו לחברותא ביחד עם ד"ר שירלי ורנר- עו"ד דיוויד לפופסקי מקנדה, שעוסק רבות בסנגור של אנשים עם מוגבלויות, בפרט בנושא של נגישות בחינוך ואקדמיה. דיוויד יגיע להתארח אצלנו במפגש והציע מספר נושאים לדיון.

הקבוצה בחרה בנושא של המאבק להשתתפות מלאה בחינוך לאנשים עם מוגבלויות. 

לאחר מכן עברנו להצגת המחקרים של שתיים מהמשתתפות. במהלך הצגת המחקרים קיימנו דיון והעלנו סוגיות בנושאים של שיטת דגימה, אופן הגדרת האוכלוסיות במחקר, ואופן ניתוח הממצאים במחקר איכותני.