מפגש תשיעי 07.06.2017

מפגש זה היה בסימן מפגש פתוח למתעניינים בחברותא שלנו. התחלנו את המפגש בהרצאה קצרה על חוק לרון על ידי מסטרנטית שנשארה להמשך המפגש כמתעניינת בקבוצה. המשכנו להיכרות בין כל החברים הקבועים והחדשים. המשכנו לדיון בנושא של מחקר משתף ומשחרר. דנו בשני המאמרים שנשלחו מראש לקבוצה:  French, S., & Swain, J. (1997). Changing disability research: Participating and emancipatory research with disabled people. Physiotherapy83(1), 26-32.‏

Oliver, M. (1992). Changing the social relations of research production?. Disability, Handicap & Society7(2), 101-114.‏