מפגש שלישי 25.01.17

המפגש עסק בנושא המתודולוגיה. המפגש התחיל בעדכונים של חברי הקבוצה. בהמשך עברנו לדיון במאמר Recruiting people with disabilities as research participants: challenges and strategies to adress them (Becker, Roberts, Morrison & Silver, 2004)

נגענו בסוגיות שונות: הסברת המחקר לאוכלוסייה, ציפיות של האוכלוסייה הנבדקת, זהירות מהתערבות באוכלוסייה, תמריצים לנבדקים ולמראיינים וראי  המאמר באופן ביקורתי של לימודי מוגבלויות.

בהמשך פנינו להתייחס למאמר השני: Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews (Mason, 2000)

שוחחנו על מושג הרוויה במחקר איכותני, הדילמות ודוגמאות מביצוע ראיונות, סוגי מחקר איכותניים וצורך בקורסים בנושא.

המפגש הבא יתקיים בתאריך 15.02 ויכלול סדנת עבודה עם ד"ר רוני הולר, מבית הספר לעבודה סוציאלית.