מפגש שמיני 17.05.2017

במפגש נכחו 6 מתוך 7 חברים. הייתה לנו את ההזדמנות לארח במפגש את עו"ד דייויד לפופסקי מקנדה, ששוחח איתנו על הנושא של נגישות והכללה בחינוך לאנשים עם מוגבלויות.

דייויד סיפר לנו על מפועלו על השינויים שהוא והקואליציה שלו מנסים לבצע, הכנסת מתודות שילוב ונגישות לבתי הספר כמו עיצוב אוניברסלי- UDL, ועל ניסיונו האישי כסטודנט למשפטים עם מוגבלות בקנדה. המפגש אפשר שיח פורה ואינטימי בנושאים אלו.